FRIVILLIG

REGLER OG VILKÅR FOR FRIVILLIGE PÅ HAVEN FESTIVAL

REGLER & VILKÅR
HAVENs regler understøtter de almindelige regler for god opførsel i samfundet. Efterkom altid henvisninger fra sikkerhedspersonalet – de er der for at passe på os alle sammen og sikre, at vi alle får en fantastisk HAVEN Festival.
I tilfælde af, at nedenstående Regler & Vilkår samt de almindelige etiske regler i vores samfund overskrides eller misligholdes, forbeholder vi os retten til at blackliste dig, til at klippe/blokere dit armbånd og/eller sende dig et overtrædelsesgebyr på 2.700 kr.

Spørgsmål kan sendes til: [email protected] 

ALDER – Jeg lover,

 • at jeg er fyldt 18 år inden d. 1. august 2018. 

INDSATSTIMER OG VAGTER – Jeg er indforstået med,

 • at hvis min indsats ligger før/efter HAVEN, så svarer den til cirka 16 timer.
 • at hvis min indsats ligger under HAVEN, så svarer den til cirka 8 timer.
 • at mine timer højst sandsynligt fordeles over mere end en dag, hvis jeg er frivillig før/efter HAVEN og én dag, hvis jeg er frivillig under afviklingen af HAVEN.
 • at jeg skal godkende min vagtplan inden d. 28. juli, hvis jeg ikke godkender min vagtplan inden d. 28. juli har HAVEN ret til at afmelde og blackliste mig som frivillig.
 • at såfremt min teamleder har aktiveret vagtbytte, er evt. vagtbytte på eget initiativ og ansvar.

ARBEJDSTØJ – Jeg er indforstået med,

 • at jeg under alle mine vagter på HAVEN bærer min frivillig T-shirt.
 • at jeg ikke bærer min frivillig T-shirt, når jeg har fri under HAVEN.

AFBUD, FREMMØDE & KONTAKT – Jeg er indforstået med,

 • at afbudsfristen er senest den 20. juli 2018 for mig, som har indsatsperiode før og/eller efter HAVEN, herefter min tilmelding som frivillig er bindende.
 • at afbudsfristen er senest den 28. juli 2018 for mig, som har indsatsperiode under HAVEN, herefter min tilmelding som frivillig er bindende.
 • at HAVEN må kontakte mig via mail, telefonopkald og SMS.
 • at jeg ikke må udeblive fra en vagt, uden at have meldt afbud til min frivilligkoordinator og/eller teamleder. Dette skal foregå via et telefonopkald, hvis der er under to døgn til min vagt.
 • at jeg altid skal møde i god tid inden en vagt – minimum 15 minutter før med mindre andet er aftalt.
 • at ved akut sygdom og/eller uforudsigelige hændelser lover jeg at give besked til min frivilligkoordinator og/eller teamleder hurtigst muligt. Dette skal foregå via et telefonopkald.
 • at HAVEN i særlige tilfælde kan kræve fremvisning af en lægeerklæring. Denne vil være for eget udlæg, som bliver refunderet af HAVEN.
 • at HAVEN, i tilfælde af udeblivelse, for sent afbud til en vagt eller brud på Regler & Vilkår, kan blackliste mig som frivillig og/eller klippe/blokere mit armbånd samt sende mig et gebyr på 2.700 kr.

EUFORISERENDE STOFFER, ALKOHOL OG VOLD – Jeg er indforstået med,

 • at brugen af og handel med euforiserende stoffer er forbudt. Oplever jeg brug eller handel, skal jeg hurtigst muligt kontakte enten min frivilligkoordinator, teamleder eller sikkerhedspersonalet på pladsen.
 • at jeg ikke må møde beruset ind på min vagt, ligesom det heller ikke er tilladt at drikke alkohol under min vagt.
 • at det ikke er tilladt at forære noget væk fra en bod/bar eller andet på HAVEN. Gratis udskænkning eller udlevering af mad- eller drikkevarer samt snyd med byttepenge vil blive opfattet som tyveri, som bliver meldt til politiet.
 • at det ikke er tilladt at medbringe egne drikkevarer. Hverken dem med eller uden alkohol. Dette gælder også vand, som man kan hente i vandposter på pladsen i sin udleverede drikkedunk.
 • at slåskampe, trusler og lignende ikke accepteres på HAVEN.

VÆRDIGENSTANDE – Jeg er indforstået med,

 • at det er mit eget ansvar, hvis jeg tager værdigenstande med på HAVEN.

Alle frivillige på HAVEN er forsikret via den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Denne dækker personskade, men ikke private ting. Tager du for eksempel din computer eller mobil med på HAVEN, er det dit eget ansvar.

PRESSE OG ARTISTER – Jeg er indforstået med,

 • at det ikke er tilladt at medbringe båndoptagere, videokamera, spejlreflekskameraer samt professionelt fotoudstyr uden forudgående tilladelse. Dog må du medbringe små digitale videokameraer (lommestørrelse) og mobiltelefoner.
 • at det er forbudt at tage billeder af artisterne, bede om en autograf eller på anden måde kontakte dem. Respekter artisternes privatliv.
 • at al kommunikation med pressen foregår gennem ledelsen. Derfor må jeg ikke udtale mig til pressen om HAVEN eller på vegne af HAVEN. Jeg kan henvise til ”Press Zone” beliggende backstage.

FOTOGRAFERING – Jeg er indforstået med,

 • at HAVEN har fotografer på pladsen som tager billeder af gæster frivillige, til formål at offentliggøre billederne både på havenkbh.dk, HAVEN Facebook og instagram siderne. Jeg har som frivillig mulighed for at give samtykke til at HAVEN må benytte billederne på nævnte sider i forbindelse med min tilmelding som frivillig. Jeg har yderligere mulighed for at melde billeder hvor jeg er identificerbar til [email protected] for at få dem slettet hvis jeg ønsker det.