VEN

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

Dansk Flygtningehjælp hjælper mennesker der er tvunget på flugt af krige og katastrofer i mere end 35 lande. Her hjælper vi med basal nødhjælp fx, vand, mad, tag over hovedet, og med at skabe permanente løsninger, så de mennesker, vi arbejder med, kan leve et normalt liv. 

Læs mere om Dansk Flygtningehjælp på www.flygtning.dk